Opieka serwisowa gwarantuje Państwu szybką reakcje na każdy problem powstały podczas użytkowania komputerów czy sieci komputerowej. Oferujemy Państwu nie tylko szybką reakcję na zaistniałe problemy ale także działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie awarii a także ewentualnej utracie danych. 

Oferta serwisowa

Każda umowa podpisana z nami jest dostosowana do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Spośród szerokiej gamy usług świadczonych przez naszą firmę można wybrać tylko te, które Państwa interesują. Najczęściej w firmach, które zawarły z nami umowy opieka serwisowa obejmuje następujące czynności:

Opieka serwisowa

  • administracja i nadzór nad pracą całości infrastruktury informatycznej (sieci komputerowe - objęcie kompleksową obsługą zarówno części fizycznej (urządzenia aktywne, okablowanie) jak i logicznej (oprogramowanie, zasoby), sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne),
  • okresowe przeglądy sprzętu komputerowego oraz jego konserwacja, kontrola oprogramowania, konfiguracji komputerów, sprawdzanie komunikatów i logów systemowych,
  • bezpłatna diagnostyka i wymiana uszkodzonych części (Klient ponosi tylko koszty zakupu części zamiennych),
  • aktualizacja oprogramowania zgodnie z zalecanymi procedurami,
  • opieka nad bezpieczeństwem danych, archiwizacja danych,
  • profilaktyka antywirusowa,
  • możliwość dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy,
  • w ramach opieki serwisowej nasi pracownicy udzielą Państwu wszelkich porad telefonicznych.

Podczas trwania opieki serwisowej jak i po jej wygaśnięciu firma nasza zobowiązana jest do przestrzegania restrykcji dotyczących bezpieczeństwa Państwa danych, zachowania poufnego charakteru informacji i dokumentów Państwa firmy.