WOI w Legnicy

Centrum szkoleniowo - wdrożeniowe

Autor strony:

Opieka serwisowa

Opieka serwisowa gwarantuje Państwu szybką reakcje na każdy problem powstały podczas użytkowania komputerów czy sieci komputerowej. Oferujemy Państwu nie tylko szybką reakcję na zaistniałe problemy ale także działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie awarii a także ewentualnej utracie danych. Każda umowa podpisana z nami jest dostosowana do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Spośród szerokiej gamy usług świadczonych przez naszą firmę można wybrać tylko te, które Państwa interesują. Najczęściej w firmach, które zawarły z nami umowy opieka serwisowa obejmuje następujące czynności:

Podczas trwania opieki serwisowej jak i po jej wygaśnięciu firma nasza zobowiązana jest do przestrzegania restrykcji dotyczących bezpieczeństwa Państwa danych, zachowania poufnego charakteru informacji i dokumentów Państwa firmy.